Globalni pregled aktivnosti dozvoljava vam pregled aktivnosti svih modula i korisnika u sustavu prema unesenom vremenskom periodu.

1. Na vrhu stranice dostupna su polja za filtriranje te se pretraživanje aktivnosti svodi na odabrani modul i određeni vremenski period.
2. Označivanjem checkbox-a Moje aktivnosti filtriranje aktivnosti suzit će se samo na aktivnosti koje se odnose na prijavljenog korisnika.

Pročitaj FAQ

On-premise
APPCRO BMS On-premise
  1. On premise – osnovne značajke
Cloud verzija
APPCRO BMS Cloud verzija
  1. Cloud verzija – osnovne značajke
Naplata
On premise i cloud verzija
  1. Cloud naplata
  2. On premise naplata
Integracije
APPCRO BMS Integracije
  1. Usluge integracije
Partneri
APPCRO BMS partneri
  1. Partnerstva