Projekti i projektni programi

Projekti i programi su privremeni napori ili međusobno povezane aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem ispunjenja očekivanog rezultata. Upravljanje projektima zahtjevan je posao, no uz pomoć ovog podsustava savladajte prepreke te realizirajte svoje projektne aktivnosti uz jednostavno upravljanje resursima i rizikom.

Upravljanje projektima

Definirajte tim i dozvole članova za rad na projektu. Svakom od članova omogućen je pristup projektu prema zaduženjima. Podustav obuhvaća kompletno praćenje projekta od definiranja projektnih faza i praćenja projektnih isporuka, preko kreiranja zadataka i evidencije rada zaposlenika do financijske alokacije i sastavljanja projektnih izvješća.

Gantt dijagram

Svaki projekt može se vidjeti u gantt dijagramu. Gantt dijagramu se može pristupiti preko tabličnog pregleda projekata ili preko profila projekta. U dijagramu se vide vremena trajanja (procijenjeno, planirano vrijeme) projekta, njegovih faza, radnih naloga i zadataka.

Projektne faze

Put do ostvarenja projektnih ciljeva odvija se kroz projektne faze. Sustav omogućava kreiranje i definiranje projektnih faza, određivanje planiranog i stvarnog trajanja pojedine faze te unos i praćenje postotka realizacije pojedine faze.

Projektne isporuke

Definiranje i kreiranje projektnih isporuka odnosno konkretnih proizvoda, usluga ili procesa koji su nastali tijekom projekta u svrhu postizanja cilja. Prilikom definiranja isporuke moguće je odrediti u kojem statusu se isporuka nalazi, definirati procijenjeni angažman, utrošeno vrijeme te financijsku vrijednost.

Projektni radni nalozi i zadaci

Radni nalozi omogućuju planiranje i evidenciju rada djelatnika na projektu u svrhu lakšeg izvršavanja zadataka. Sustav omogućuje kreiranje radnih naloga na projektu ili povezanih na projektnu fazu u svrhu jasnog određivanja zadataka i lakše realizacije pojedine faze projekta.

Projektni rizici

Upravljanje rizicima neophodan je element upravljanja projektom. Pravovremenim definiranjem rizika kroz sustav izbjegnite potencijalne opasnosti za neuspjeh projekta te vodite računa o planu, performansama, vremenu, kvaliteti i troškovima projekta.

Projektni izvještaji

Za efikasno upravljanje projektima važni su kvalitetni izvještaji. Podsustav omogućuje kreiranje izvještaja za analizu i praćenje aktivnosti, utrošenog vremena i angažiranog ljudskog kapitala. Kreirajte izvještaj kroz nekoliko klikova provjerite bilo koji aspekt vašeg projekta.

Letak sa više informacija o ovom podustavu i njegovim modulima:

Preuzmi