Skladište

Skladište omogućava zaposlenicima detaljnu evidenciju rada sa skladišnim artiklima od njihovog zaprimanja, međuslanja, otpremanja, izdavanja te na kraju otpisa. Moguće je pregledati svaki skladišni dokument i vidjeti na koji način je povezan sa putanjom skladišnog artikla te na jednom mjestu pristupiti do svih podataka od količine, financijskih vrijednosti, kretanja artikla te ostalih evidencija.

Primke

Primke obuhvaćaju detaljne evidencije zaprimanja skladišnih artikala na skladište. Osim detaljnog pregleda svih stavki te njihovih financijskih vrijednosti, korisnici mogu ažurirati i dodavati nastale troškove vezane sa primkom. Nakon zaprimanja primke automatski se zaprimljena količina zapisuje na skladište te korisniku se smanjuje vrijeme koje bi inače potrošio na dodatnu dokumentaciju i naknadne promjene te provjere količina i stanja skladišnih artikala.

Otpremnice

Otpremnice predstavljaju skladišni dokument za otpremu skladišnih artikala iz skladišta prema partneru (tvrtci ili osobi). Otpremnica se nakon izdavanja pohranjuje u skladištu te se oduzimaju količine stavki otpremnice sa skladišta. Otpremnica predstavlja temeljni dokument u skladišnom poslovanju kojim se otprema roba prema parterima. Otpremnica je temelj za kreiranje izlaznog računa.

Izdatnice

Izdatnice su skladišni dokumenti koji služe za izdavanje skladišnih artikala prema van, tj. artikli se “razdužuju” u smislu potrošnog materijala ili izuzimanja sa skladišta u određene svrhe. Izdatnice se izdaju te se nakon njezinog izdavanja automatizmom smanjuje upisana količina skladišnog artikla na određenom skladištu. Na ovaj način se nastavlja tok kretanja skladišnog artikla od njegovog zaprimanja preko povratnice pa sve do izdavanja iz skladišta.

Međuskladišnice

Praćenje međutoka skladišnih artikala omogućeno je preko skladišnog dokumenta zvanog međuskladišnice. One predstavljaju interni dokument namijenjen za premještaj odnosno slanje skladišnih artikala sa jednog internog skladišta na drugo. Nakon što se međuskladišnica pošalje i prihvati, automatski se smanji početna količina na početnom skladištu a poveća na odredišnom skladištu.

Povratnice

Povratnice se koriste za povrate skladišnih artikala natrag na skladište te povećanje skladišnog trenutnog stanja navedenog artikla. Povratnice automatizmom manipuliraju količinu artikla na svim skladišnima te olakšavaju korisnicima posao evidencije.

Inventure

Skladišne inventure predstavljaju zapis i evidenciju trenutnog stanja na skladištu. Obuhvaćaju detaljan pregled svih manipulacija te slanja artikala na i iz navedenog skladišta. Skladišne inventure je moguće i dorađivati raznim ispravcima u količini, što se evidentira u sustavu preko tzv. uskladištenja. Uskladištenja su posebni skladišni dokument koji je namijenjen samo kao dodatak inventuri.

Usklađenja

Usklađenje kao skladišni dokument se koristi prilikom krivo unesenih količina ili izvanrednih primjera za promjenu i ispravak količine skladišnog artikla zapisanog na skladištu.

Otpis robe

Otpis robe se izvršava u slučaju da se zaprimljena roba više nemože staviti u opticaj ili daljnju prodaju. Na ovaj način se bilježi i smanjuje tekuće stanje skladišnih artikala.