Korisnik ima mogućnost kreirati privatne bilješke i podsjetnike. Bilješkama korisnik može pristupit na dva načina:

  • U korisničkom dijelu idite na Kolaboracija– Privatne bilješke. (Prikazane su bilješke prijavljenog korisnika).
  • U korisničkom dijelu idite na profil entiteta (npr. Profil proizvoda, tvrtke, kontakta, računa) i kliknite na Bilješke. (Prikazane su sve bilješke vezane za navedeni entitet).

Bilješkama se dodjeljuje naslov, kategorija, boja i opis. Kategorija i boja pružaju brzu i laku pretragu. Svaku bilješku je moguće „riješiti“.

 

 

Korisnik ima mogućnost kreirati privatne podsjetnike. Podsjetniku korisnik može pristupiti na dva načina:

  • U korisničkom dijelu idite na Kolaboracija– Moji podsjetnici. (Prikazani su podsjetnici prijavljenog korisnika).
  • U korisničkom dijelu idite na profil entiteta (npr. Profil proizvoda, tvrtke, kontakta, raučuna) i kliknite na (Prikazani su svi podsjetnici vezani za navedeni entitet).

Korisnik može primiti podsjetnik putem e-maila ili putem sms-a. Podsjetniku se dodjeljuje naziv, adresa/broj, vrijeme, upisuje se poruka i bira se način podsjetnika.

Pročitaj FAQ

On-premise
APPCRO BMS On-premise
  1. On premise – osnovne značajke
Cloud verzija
APPCRO BMS Cloud verzija
  1. Cloud verzija – osnovne značajke
Naplata
On premise i cloud verzija
  1. Cloud naplata
  2. On premise naplata
Integracije
APPCRO BMS Integracije
  1. Usluge integracije
Partneri
APPCRO BMS partneri
  1. Partnerstva