Marketing

Marketing kao pojam koji predstavlja proces planiranja i provođenja koncepcija cijena, promocije i distribucije u korist pojedinca i organizacije može biti vrlo kompleksan. Ako se vaš tim bori s problemima mjerenja, kolaboracije i automatizma, mi Vam možemo pomoći. Pomoći ćemo Vam da lakše generirate više potencijalnih kupaca i predstavite im svoju uslugu.

Upravljanje kampanjama

Kreirajte i implementirajte sofisticirane marketinške kampanje samostalno brzo i jednostavno. Upravljajte marketinškim kampanjama uz planiranje, praćenje potrošnje budžeta i evidenciju marketinških troškova. Dodatno, mogućnost kolaboracije te evidencije i obrade leadova i kontakata znatno olakšava preglednost i kontrolu nad planiranim. U sklopu podsustava dolazi i mogućnost izrade marketinških izvještaja. Profil marketinške kampanje donosi detaljan uvid u podatke za svaku pojedinu kampanju. Na jednom mjestu dostupan je pregled planiranih i ostvarenih troškova. Omogućeno je masovno slanje e-mail, SMS i fax poruka. Ubrzajte proces masovnog slanja poruka uz dostupne informacije o važećoj privoli za svakoj pojedinog ispitanika.

Masovno slanje

Masovno slanje e-mail, SMS-a i fax poruka donosi veliku uštedu vremena i živaca. Mogućnost telemarketinga i follow-up mehanizma uz integraciju s 3CX telefonskom centralom. Korisnik može upravljati distribucijskim listama za grupno slanje e-mail, SMS i fax poruka, a isto tako unaprijed je moguća izrada predložaka za slanje.

Integracija s vanjskim sustavima

Korisniku se također mogu omogućiti integracije s vanjskim sustavima. InfoBip koji je namijenjen za SMS, MailJet koji je namijenjen za email, PopFax koji je namijenjen za fax i 3CX koji je namijenjen za tele marketing.