Evidencija imovine

Obuhvaća upravljanje kompletnom evidencijom materijalne i nematerijalne imovine uz mogućnosti definiranja različitih vrsta imovine (nekretnine, hardver, softver, strojevi, automobili, oprema). Po vrstama imovine moguće je voditi različite podatke o osiguranju, odgovornim osobama, lokacijama imovine, financijskim podacima o nabavnoj i trenutnoj vrijednosti imovine, pratiti prihode i troškove po imovini (mjesečni/godišnji troškovi), pratiti profitabilnost imovine, pratiti ugovorne iznose.

Hijerarhijski prikaz imovine

Podsustav omogućava definiranje hijerarhije imovine. Hijerarhija imovine sadrži pregled podređene i nadređene imovine kao i dodatno istaknute vrste i tipove imovine što korisniku omogućuje preglednost i brzu pretragu.

Upravljanje licenciranjem

Zbog nematerijalne prirode, pravilna evidencija licenci često se zanemaruje što može uzrokovati poslovne i pravne rizike te nepotrebne troškove. Uz naše rješenje pojednostavite evidenciju procesa licenciranja, bilo da je riječ o kupnji softvera ili sklapanju ugovora o licenciranju. Kroz nekoliko klikova alocirajte licence na korisnike i uređaje te u svakom trenutku budite obaviješteni o statusu pojedine licence.

upravljanje konfiguracijskim stavkama (CMDB)

Održavajte kompletno spremište imovine u organizaciji s dubinskom vidljivošću na međusobne poveznice. Jednostavno identificirajte kritičnu imovinu i analizirajte utjecaj incidenata i promjena.

Nadzor imovine

Modul Imovina omogućuju korisniku jedinstven nadzor stanja, kretanja, zaduženja i raspored imovine. Omogućuje praćenje životnog vijeka imovine, tip vlasništva i najma.

Održavanje imovine

Uz ovo inovativno rješenje upravljajte održavanjem imovine i definirajte termine održavanja kroz različite projekte održavanja. Evidentirajte planska održavanja, zadatke, mjerenja i potrošne dijelove.