Ugovaranje

Ako se dnevno susrećete s ugovorima i pogodbama svih vrsta onda znate koliko lako može doći do raspada sklada. Teškoće u pronalaženju, slaba preglednost i slaba kontrola ugovorenih rokova. Sustav Ugovaranje upravlja ugovorima koji se kreću unutar organizacije odnosno kreiraju u elektroničkom obliku unutar organizacije.

Upravljanje ugovorima i narudžbenicama

Povećajte preglednost i smanjite troškove bržim pronalaženjem i uštedom papira. Imajte mogućnost kreiranja, vođenja i povezivanja okvirnih ugovora, samostalnih i vezanih ugovora i narudžbenica.

Ugovori

Modul sadrži mogućnost kreiranja i pregleda ugovora sklopljenih sa fizičkim ili pravnim osobama. Ugovori se kreiraju u elektroničkom obliku i njima se upravlja unutar organizacije. Osim podataka o potpisnicima prikazuju se i fakturirani iznosi. Moguće je pratiti važne rokove i korake vezane uz ugovor. Ugovor sadrži stavke, potpisivanja i sudionike a obuhvaća vezane račune i povezanu imovinu.

Narudžbenice

Mogućnost pregleda ulaznih i izlaznih narudžbenica. Narudžbenice mogu biti samostalne ili vezane, a koliko se kreira vezana narudžbenica, tada se ona veže na određeni ugovor. U pregledu su narudžbenice razvrstane prema statusu i svaka kartica ima svoju sumu. Na profilu je prikazan fakturirani iznos i pripadne stavke. Uz osnovne informacije prikazani su i važni datumi, garancije i potpisnici.

Grafička upozorenja

Pratite alokacije po ugovorima i narudžbenicama. Sustav također posjeduje grafička upozorenja za utrošena financijskih sredstava, a zaboravljanje rokova više neće biti problem uz sustav upozorenja prekoračenih rokova. Ugovore na kraju možete rezimirati uvidom u hijerarhijski pregled ugovora.

Odobravanje

Odobrenje i ovjera ugovora od više sudionika. Mogućnost brze postavke kreranja ugovora iz word predloška ili kreiranje računa ne temelju ugovora ili narudžbenice te izrada poslovnih izvještaja.