Kolaboracija je zajednička svim profilima u sustavu a služi međusobnoj interakciji korisnika u svrhu postizanja određenog cilja.

Do Kolaboracije se dolazi odabirom kartice Kolaboracija na pregledu profila.Sastoji se od dodavanja komentara, zadataka, događaja i privitaka.

Kolaboracija omogućuje unos komentara, uz prikaz korisnika koji je iznio komentar i vremena unosa. Uz to korisniku su ponuđene i dodatne opcije vezane uz učitani komentar. Korisnici mogu odgovarati na komentare komentara i na taj način aktivno sudjelovati u iznošenju mišljenja, prijedloga i poboljšanja u svrhu ostvarenja cilja.
Korisnik može favorizirati komentar klikom na zvjezdicu kraj datuma unosa komentara, može označiti komentar sa sviđa mi se, pregledati tko je sve komentar označio sa sviđa mi se. Klikom na opciju Više otvara se izbornik s dodatnim opcijama.

 

Pohrana datoteka također je zajednička većini profila u sustavu. Nalazi se na profilima podsustava (npr. na profilu zadatka, računa, ugovora…) Na kartici privitci dodaju se i prikazuju datoteke koje su povezane sa entitetom kod kojeg se prikazuju.

Da bi se na neki entitet (npr. na račun/ugovor) dodao privitak, odnosno učitala datoteka povezana s kreiranim entitetom potrebno je:

1. Otići na profil željenog entiteta.
2. Na profilu entiteta potrebno je otići na karticu privici DMS.
3. Datoteku (e) moguće je učitati na dva načina:
a) u otvorenom dijaloškom okviru ručno se povlači se datoteka (e) s mjesta na računalu u okvir za dodavanje.
b) klikom na opciju Dodaj koja otvara dijaloški okvir za dodavanje datoteke koja je spremljena na računalo.

Za kvalitetniji korisnički doživljaj preuzmite demo verziju i provjerite sve funkcionalnosti.

Pročitaj FAQ

On-premise
APPCRO BMS On-premise
  1. On premise – osnovne značajke
Cloud verzija
APPCRO BMS Cloud verzija
  1. Cloud verzija – osnovne značajke
Naplata
On premise i cloud verzija
  1. Cloud naplata
  2. On premise naplata
Integracije
APPCRO BMS Integracije
  1. Usluge integracije
Partneri
APPCRO BMS partneri
  1. Partnerstva