Vanjski portali

Vanjski portal nudi vanjskih i internim korisnicima pristup do funkcionalnosti i podataka unutar navedenog portala. Korisnici mogu koristiti vanjske portale bez da imaju korisnički račun i omogućeni pristup za APPCRO BMS platformu. Portali omogućavaju pregled i upravljanje podacima ovisno o portalu. Korisnici nakon prijave mogu pristupiti pregledima, korisničkim opcijama te funkcionalnostima istima kao i unutar APPCRO BMS platforme. Portali pokrivaju ista područja, podržavaju slične funkcije te im mogu pristupiti zaposlenici, partneri, klijenti (pravne i fizičke osobe) te svi drugi ovlašteni za pristup bez potrebe za APPCRO BMS korisničkim računom.

APPCRO BMS platofrma sadrži 14 vanjskih portala koji su dostupni za korištenje: GDPR portal, Service Desk portal, Portal imovine, Portal ugovora, Portal ljudskih resursa, Portal računa, Portal nabave, Portal projekata, Portal narudžbi, Portal prodaje, Portal eUreda, Interni portal, Portal kolaboracije, Portal poslova, Marketinški portal.

GDPR portal

GDPR portal je cjelovito i sveobuhvatno rješenje za upravljanje i zaštitu osobnih podataka te Vašoj tvrtci omogućava kontinuirano motrenje i osiguravanje poslovanja u skladu s GDPR odredbom Europske Unije. Ovaj portal značajno korisnicima olakšava vođenje vlastitih osobnih podataka, njihove aktivnosti obrade, pregled zahtjeva za upravljanje osobnih podacima te evidencija povreda podataka i privola.

Service Desk portal

Service Desk portal je jedinstveno rješenje za upravljanje svim promjenama, incidentima, problemima te specifičnim zahtjevima za izmjenama, od internih ili vanjskih korisnika. Pokriva iste funkcionalnosti kao i Service Desk modul APPCRO BMS-a te mu mogu pristupiti interni zaposlenici, partnera, klijenti (pravne ili fizičke osobe) ili suradnici dodani unutar Service Desk portala. Omogućava prijavljenim korisnicima da na brz i jednostavan način kreiraju i pošalju zahtjev prema administraciji unutar APPCRO BMS platforme gdje se zahtjev može dalje obraditi.

Portal imovine

Ovaj portal služi tome kako bi svi Vaši zaposlenici i korisnici imali uvid u svu imovinu za koju su zaduženi ili koja je vezana uz njihove trenutne zadatke i projekte. Na ovaj način se može kontinurirano i brzo pratiti pregled statusa zaduženja i razduženja imovine koja se nalazi u vlasništvu tvrtke. Osim pregleda zaduženja imovine, korisnici i zaposlenici imaju opciju pregleda održavanja za prijavljenu tvrtku partnera te praćenje njihovog statusa napretka i izvršenja.

Portal ugovora

Ovaj portal omogućuje svakom korisniku da pristupi osnovnim informacijama o javno-dostupnim ugovorima, okvirnim ugovorima te narudžbenicama koji se tiču Vaše tvrtke, svim internim ili vanjskim ugovorima koje su potpisali s tvrtkom ili u njeno ime ili ime njenih suradnika ili partnera, ugovore za koje su ovlašteni da upravljaju njihovom provedbom, te ugovore kojima upravljaju ili trebaju imati uvid u njih radi prirode vlastitog posla, te sve relevantne dokumente vezane uz te ugovore. Svaki korisnik je odmah obavješten kada se dogodi izmjena ili novost u vezi bilo kojeg ugovora za koji su oni zaduženi ili kojemu imaju ovlašten pristup.

Portal ljudskih resursa

Ovaj portal Vašim zaposlenicima nudi sveobuhvatni uvid u vlastite korisničke podatke. Korisnici portala imaju mogućnost pristupiti i vidjeti provjere vlastitog rada, vidjeti osnovne informacije o sebi, evidentirane vještine i znanja, stečeno obrazovanje ili usavršavanje koje trenutno pohađaju, itd. Svi zaposlenici imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za godišnji odmor, bolovanje, ili drugi oblik izostanka s posla, te će biti putem portala obavješteni ako i kada je predani zahtjev odobren. Osim edukacija i odsutstva, korisnik ima mogućnost kreiranja i upravljanja putnim nalozima te loko vožnjama.

Portal računa

Portal je namijenjen korisnicima kojima je za poslovanje bitno imati uvid u izdane račune, svakodnevno posluju sa otpremnicama i/ili servisnim nalozima te im se na ovaj način može olakšati praćenje navedenog. Prijavljeni korisnik ima detaljan pregled svih izdanih računa, otpremnica i servisnih naloga koji su usmjereni prema njemu. Osim pregleda moguć je i detaljan uvid u profil gdje se može vidjeti popis stavaka dodanih račun, iznosi, proizvodi , datumi te status računa.

Portal nabave

Nabava predstavlja složen proces koji obuhvaća više funkcionalnosti te za sobom povlači raznu dokumentaciju. Korisnici koji imaju pristup portalu nabave, imaju omogućen prikaz zahtjeva za nabavu te ponuda dobavljača. Ovisno o tipu prijavljenog korisnika, prikazuju mu se i dostupne opcije.

Portal projekata

Ovaj portal omogućuje Vašim zaposlenicima da u svakom trenutku imaju uvid u sve svoje zadatke vezane uz projekt na kojemu rade sami ili na kojemu njihov tim radi. Portal im omogućuje da objavljuju sve važne obavijesti vezane uz svaki pojedini projekt, a Vama omogućava lakše vođenje projekata. Svaki zaposlenik na portalu ima pristup samo podacima i dokumentima vezanim uz projekt na kojemu radi i samo ako ste tom zaposleniku omogućili pristup tim podacima i dokumentima. Svaki korisnik može objaviti novosti o trenutnoj fazi projekta, vlastitim zadacima ili zadacima tima te može neposredno primati nove zadatke koji su mu dodijeljeni putem APPCRO BMS sustava.

Portal narudžbi

Portal narudžbi omogućava digitalizaciju i ubrzanje procesa narudžbe. Korisniku je na raspolaganju omogućeno kreiranje i zatvaranje narudžbi ovisno o potrebama i zahtjevima. U skladu sa cjenicima i proizvodima se odabire proizvod, njegova cijena, količina te mu se unosi raspoloživ popust. Kreirana narudžba se kasnije obrađuje unutar APPCRO BMS platforme i šalje dalje na analizu. Moguće je pratiti tijek statusa i napretka narudžbe kroz vremenski period.

Prodajni portal

Prodajni portal pruža detaljan uvid u sve aktivne, osvojene te otvorene prodajne ponude i prilike. Portal je prvenstveno namijenjen prodajnim agentima kako bi im se u potpunosti digitalizirala evidencija, praćenje stanja ponuda i prilika te omogućilo pravodobno reagiranje na prodajne prilike. Svaka prilika i ponuda ima vlastiti profil na kojemu se nalaze detalji te sve sadržane stavke. Prodajne prilike i ponude se nalaze i na Infinity platformi te je moguća njihova administracija i uređivanje od strane administratora.

Digitalni eUred

Portal Digitalni eUred je prvenstveno namijenjen zaposlenicima kako bi mogli neometano pratiti tok pošiljaka namijenjenih njima, pratiti ulazna/izlazna/interna pismena i predmete. Osim dinamičkih pregleda sa detaljnim profilima, korisnici portala mogu kreirati zahtjeve za revers koji će se automatski slati administratorima unutar APPCRO BMS platforme na odobrenje i daljnju obradu.

Interni portal

Pregled dokumentacije, galerija slika, FAQ, novosti grupirane u stranice gdje korisnici na jednostavan i organizirani način imaju pristup željenim podacima od interesa. Pristup do Internog portala namijenjen je isključivo za interne korisnike - zaposlenike kako bi na jednom mjestu imali pregled svih potrebnih informacija po pitanju uputa, novosti, obavijesti, pomoći i slično. Interni portal na detaljan način pruža uvid u slike, dokumentaciju, detaljne informacije na jednom mjestu.

Portal kolaboracije

Portal nudi detaljan pregled procesa ovjere/odobravanja. Namijenjen je zaposlenicima koji nemaju pristup Infinity ECM-u, a nužni su u procesu odobravanja. Korisnik može na jednom mjestu pristupiti do svih operativnih stvari koje su mu trenutno potrebne bez da se prijavljuje na cijelu platformu. Detaljan prikaz privitaka i zahtjeva nude korisniku mogućnost da kreira i prati odobaravanje zahtjeva te privitaka.

Portal poslova

Korisnik na portalu ima pregled otvorenih poslova koji primaju prijave te mogućnost pretraživanja i sortiranja svih poslova po kategorijama, lokacijama i tipovima. Na jednostavan i organiziran način se vidi pregled svih otvorenih poslova na koje je otvorena prijava, s druge strane svi ti poslovi su mogući za uređivanje i praćenje preko platforme gdje ih administrator sustava ili HRM zaposlenik može dodavati, ažurirati i brisati.

Marketinški portal

Korisnik na portalu ima pregled svojih marketinških kampanja, aktivnosti i leadova. Također ima pristup aktivnostima koje korisnik treba obraditi i obavijestima vezanim uz marketing. Mogu se vidjeti marketinške kampanje, profil marketinških kampanja. Na profilu marketinških kampanja se mogu vidjeti osnovne informacije i aktivnosti vezane za samu kampanju. Na jednostavan i organiziran način se vidi pregled svih marketinških aktivnosti.