Pohrana privitaka prisutna je skoro na svakom profilu u sustavu. Korisnik na kartici DMS Pohrana ima mogućnost dodavanja i pregledavanja učitanih datoteka koje su povezane sa entitetom.

Na profilu kreiranog entiteta (npr. račun, ugovor, ponuda) potrebno je otići na karticu DMS Pohrana. Učitavanje datoteka radi se preko dijaloškog okvira klikom na opciju Dodaj.

Datoteke je moguće učitati na dva načina:

  • U otvorenom dijaloškom okviru, datoteka se ručno povlači s mjesta na računalu u okvir za dodavanje.
  • U otvorenom dijaloškom okviru, klikom na opciju Dodaj otvara se dijaloški okvir za dodavanje datoteke koja je spremljena na računalu.

Pročitaj FAQ

On-premise
APPCRO BMS On-premise
  1. On premise – osnovne značajke
Cloud verzija
APPCRO BMS Cloud verzija
  1. Cloud verzija – osnovne značajke
Naplata
On premise i cloud verzija
  1. Cloud naplata
  2. On premise naplata
Integracije
APPCRO BMS Integracije
  1. Usluge integracije
Partneri
APPCRO BMS partneri
  1. Partnerstva