Service Desk

Osnovna namjena podsustava Service Desk je pružanje podrške svojim klijentima za isporučene proizvode i usluge. Svaki klijent bilo da je on pravna ili fizička osoba ima popis proizvoda i usluga koji su mu prodani i za svaki od njih SLA razinu za određeno razdoblje.

Modul sadrži jedan tim operatera i može sadržavati više timova specijalista za rješavanje slučajeva, no svakom proizvodu može biti dodijeljen samo jedan tim specijalista. Unutar modula su stavke zahtjevi i baze znanja a sastoji se od korisničkog i dijela za administratore sustava.

Pregled zahtjeva

Pregled zahtjeva pruža vašoj organizaciji pregledan i organiziran uvid u korisničke zahtjeve, inicijative i reklamacije, odnosno prijave klijenata o eventualnim incidentima, problemima ili izmjenama zahtjeva vezanog uz prodani proizvod ili uslugu. Omogućena je evidencija specifičnih zahtjeva, incidenata, problema i promjena (CR). Profil zahtjeva donosi detaljan uvid u podatke o pojedinom zahtjevu. Informacije o provedbi analize i rješenja problema, evidenciju dobavljača roba i usluga, upravljanje bazom znanja, povezanim zahtjevima, zadacima, događajima i proizvodima. Dostupno je slanje e-mail obavijesti o statusu rješavanja zahtjeva, mogućnost promjene statusa zahtjeva.

Baza znanja

Baza znanja postoji s ciljem prikupljanja znanja o predmetu rješavanja. Služi kao temelj i svojevrsna pomoć kod obrade budućih zahtjeva korisnika, kao pomoć djelatnicima Kontakt centra, pomoć kod nekog budućeg razvoja i sl.

Upravljanje Service desk podrškom

Upravljanje Service desk podrškom služi za administriranje postavki Service seska, tima operatera i specijalističkog tima s njihovim dozvolama.

SLA razine

SLA razina određuje razinu, prioritet i vrijeme podrške određenom klijentu za određeni proizvod ili uslugu.