Upravljanje sukladnošću

Za uspješno vođenje i rad organizacije potrebno je njome upravljati na pravilan način. Podsustav Upravljanje sukladnošću osigurava ispravan postupak, te da je vaš tim u svakom trenutku potpuno svjestan kako učinkovito provoditi vašu uslugu i ispuniti ciljeve. Da ste dosljedni u onome što radite, napredujete prema svom ciljanom odredištu i upravljate njime što sigurnije uz minimalan gubitak resursa.

Alati za upravljanje

Evidentirajte zaključke uprave, kreirajte moguće rizike u poslovanju, prilike i ciljeve te tako osigurajte zadovoljstvo kupca, vršite nadzor i postavite potrebne indikatore. Povećajte svijest zaposlenih o kvaliteti i unaprijedite svoje kvalitete i učinkovitosti.

Zaključci uprave

Cilj svake uprave je postaviti organizaciju u kojoj se točno zna tko, što, kada i kako treba učiniti za ostvarenje cilja. Ovaj podsustav nudi uvid u sve točke zaključka, njihovih rizika, prilika, ciljeva, evaluacije tih ciljeva, nadzora i mnogih drugih funkcionalnosti.

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima utječe na poslovni rezultat i čini bitan dio u upravljanju organizacijom. Rizici često ovise o cilju organizacije. Modul nudi mogućnost upravljanja procjene učinka i kroz vrijeme pratiti procjenu rizika. Omogućuje da organizacija uvijek bude spremna za dolazeće probleme.

Upravljanje prilikama i ciljevima

Moduli obuhvaćaju upravljanje svim prilikama i ciljevima za uspostavljanje ravnoteže između organizacije i zaposlenika. Pravilno i cjelovito manipulirate prilikama ili ciljevima kako bi smanjili bespotrebni gubitak vremena i resursa.

Auditi

Modul predstavlja sustavan, neovisan i dokumentiran proces prikupljanja i vrednovanja objektivnih dokaza o ispunjenju i zadovoljenju kriterija prema kojima se audit provodi. Odvojeno ili kombinirano. Postoje vanjski auditi, koje provode osobe ili tijela druge i treće strane (obično certifikacijska ili akreditacijska tijela), te unutrašnji auditi (auditi prve strane koji su u potpunosti pod nadzorom same organizacije koja se auditira).

BIA analize

Analiza utjecaja na poslovanje (BIA) je sastavni dio upravljanja kontinuitetom poslovanja. Provođenjem BIA analize dobivaju se svi potrebni podaci za dalje provođenje i održavanje poslovanja.

Provođenje politika

Modul omogućuje evidenciju priloženih politika za zaposlenike unutar organizacije. Politike predstavljaju skup pravila ponašanja u vrijeme poslovanja. Vrlo je bitno da propisana politika bude dostupna javnosti te se tako mora priopćiti svim osobama koje rade u organizaciji.

Nadzori

Nadzori vrše evidenciju nad imovinom ili aktivnosti za koje se smatra da je to potrebno. Bilježe se izvršeni nadzori, zadaci i podsjetnici. Kontrolirala se i dokazuje usklađenost procedura prema zahtjevima normi u kontekstu svih ključnih sudionika organizacije.

Norme

Norme se donose na međunarodnoj i nacionalnoj razini, a mogu biti vezane uz kvalitetu, sigurnost, okoliš, energetsku učinkovitost i slično. Modul služi za evidenciju svih normi koje su implementirane u organizaciji. Pruža uvid u radni prostor unutar kojeg se ostvaruju željeni rezultati organizacije na efikasan način. Omogućuje pregled domena, zahtjeva i kontrola norma.

Informacije o modulu Upravljanje Sukladnošću:

Preuzmi