Nabava

Obuhvaća planiranje nabave, grupe predmeta nabave, kalendar nadmetanja, zahtjeve za nabavu, proces provedbe nabave uz evidenciju pristiglih ponuda, njihovu evaluaciju i ocjenjivanje, odabir najbolje ponude, izradu dokumenata iz predložaka.

Upravljanje financijskim planovima

Kako biste što bolje upravljali novcem u poslovanju, potrebno je izraditi financijski plan. Modul sadrži jednostavnu mogućnost praćenja prihoda i rashoda te kreiranje kratkoročnih ili dugoročnih planova. Ovime možete imati jednostavnu kontrolu financija.

Upravljanje planovima nabave

Planiranje nabave u poslovanju je jedna od važnijih aktivnosti. Planirajte proces utvrđivanja svoje misije i ciljeva. U modulu je moguće definirati stavke plana nabave (ono što će se naručivati) koje se nalaze na planu nabave. Također je od zaposlenika moguće prikupljati zahtjeve za nabavu.

Upravljanje predmetima nabave

U podsistemu je moguće preko plana nabave i stavki plana nabave raditi planiranje što će se naručiti i zatim na temelju tih stavki otvarati predmeti nabave. Korisnik u predmetu nabave može grupirati više stavki zahtjeva za nabavu.

Upravljanje ponudama dobavljača

U modulu je moguće prikupljati ponude dobavljača za svaku grupu nabave. Dobavljači šalju svoje ponude koje se vežu na grupu nabave u predmetu nabave i predlažu, odnosno traže cijenu. Korisnik ima jednostavan pregled i mogućnost briranja najbolje ponude za svaku grupu nabave.