Korisnik ima mogućnost ovjere dokumenata u dodatnim opcijama bilo kojeg učitanog DMS privitka, računa ili zahtjeva.

Do opcije ovjere ili odobrenja korisnik dolazi klikom na Dodatne opcije na privitku i zatim na Ovjera/odobrenje. Ta poveznica korisnika vodi na profil dodanog privitka.

Na profilu postoje dvije kartice:

  • Ovjeravatelji – stručnjak/tim stručnjaka kojem se šalje dokument na kontrolu. Jedan dokument se istovremeno može poslati na ovjeru jednom ili više stručnjaka. Korisniku kojem je dokument poslan , na profilu tog privitka prikazuju se opcije Ovjeri/Odbij.
  • Odobravatelji – menadžment kojem se dokument šalje na odobrenje. Dokument se na odobrenje šalje nakon ovjere stručnjaka ili direktno (u tom slučaju ovjera nije potrebna). Korisniku kojem je dokument poslan , na profilu tog privitka prikazuju se opcije Odobri/Odbij.

Pročitaj FAQ

On-premise
APPCRO BMS On-premise
  1. On premise – osnovne značajke
Cloud verzija
APPCRO BMS Cloud verzija
  1. Cloud verzija – osnovne značajke
Naplata
On premise i cloud verzija
  1. Cloud naplata
  2. On premise naplata
Integracije
APPCRO BMS Integracije
  1. Usluge integracije
Partneri
APPCRO BMS partneri
  1. Partnerstva