Administracija je konfiguracijski dio sustava unutar kojeg se slažu postavke svih modula. Konfiguracija sustava je vidljiva korisnicima koji su administratori.

U administraciji se može definirati koje zapise korisnik može uređivati i brisati, a koje samo pregledavati.

Administrator može prema potrebi dodavati, uređivati i brisati stavke te odrediti da li će dodane stavke biti vidljive korisnicima.

Pročitaj FAQ

On-premise
APPCRO BMS On-premise
  1. On premise – osnovne značajke
Cloud verzija
APPCRO BMS Cloud verzija
  1. Cloud verzija – osnovne značajke
Naplata
On premise i cloud verzija
  1. Cloud naplata
  2. On premise naplata
Integracije
APPCRO BMS Integracije
  1. Usluge integracije
Partneri
APPCRO BMS partneri
  1. Partnerstva