Dogovorena je suradnja sa Klara d.d. za APPCRO BMS – Portali

2022./2023. godine smo u suradnji sa Klara d.d. razvili i doradili portal narudžbi. Osim portala, dorađena je i platforma APPCRO BMS tako da korisnici mogu na jednostavan način pristupiti obradi i administraciji narudžbi i cjelokupnog procesa naručivanja.

Osim portala, za potrebe poslovanja je razvijen modul za imovinu kako bi se olakšala evidencija i praćenje sveukupne imovine u vlasništvu tvrtke. Više informacija o našoj tvrtki i samom rješenju pronađite na sljedećem linku: Vanjski portali – APPCRO BMS

Implementacija APPCRO BMS platforme – Boost d.o.o.

Naša nagrađivana APPCRO BMS platforma (infinity-ecm-platform-winner-awards-2017), implementirana je i u organizaciji Boost d.o.o. s kojom održavamo partnerske odnose.

Kao dio APPCRO BMS platforme vezano uz zaštitu i upravljanje osobnim podacima, implementiran je Infinity GDPR Manager.

Više informacija o rješenju dostupno je  na linku: gdpr.com.hr.

U organizaciji je provedena analiza poslovnih procesa i snimka s prijedlozima usklađenja. Korisnicima je osigurana edukacija i korisnička podrška.

APPCRO BMS platforma je “User friendly” aplikacija, odnosno prilagođena za jednostavno korištenje od strane korisnika.

Više informacija na linku: appcrobms.com.hr.

Implementacija APPCRO BMS platforme – Inspecto d.o.o.

APPCRO BMS platforma implementirana je za potrebe tvrtke Inspecto d.o.o (inspecto.hr) te je tako povećana konkurentnost i učinkovitost cjelokupnog poslovanja tvrtke.

Neke od koristi APPCRO BMS platforme za tvrtku Inspecto d.o.o. su:

  • stvaranje učinkovitog okruženja interne i eksterne komunikacije,
  • aktiviranje prodajno-marketinškog procesa,
  • smanjene administrativne preopterećenosti djelatnika,
  • eliminacija mogućnost ljudskih grešaka u provedbi složenih analiza i izvještavanju klijenata.

Također kroz sustav kreirana je matična baza djelatnika i uspostavljena zaštićena digitalizirana arhiva sukladno ISO standardima čime je značajno povećana efikasnost u upravljanju, pretraživanju i korištenju poslovne dokumentacije.

 

Implementacija APPCRO BMS platforme – K-Index d.o.o.

Za potrebe tvrtke K-index d.o.o. (k-index.hr) uspješno je implementirana APPCRO BMS platforma moderna multifunkcionalna platforma koja uključuje niz integriranih podsustava, rješenja i alata za kolaboraciju, komunikaciju i upravljanje kompletnom organizacijom.

Više informacija o samom rješenju pronađite na sljedećem linku: appcrobms.com

U organizaciji je provedena analiza postojećih internih dokumenata i pomoć kod pripreme novih internih dokumenata vezanih unos u sustav. Korisnicima je osigurana pojedinačna edukacija kao i vezana uz rad u sustavu.

Implementacija APPCRO BMS platforme – RST Consultor d.o.o.

Za potrebe tvrtke RST Consultor d.o.o. (rst-consultor.hr) uspješno je implementirana APPCRO BMS platforma te je napravljena snimka stanja s prijedlozima usklađenja u odnosu na GDPR zahtjeve i procjena zrelosti upravljanja privatnošću podataka kao podloga za implementaciju Infinity GDPR Managera.

Kao dio APPCRO BMS platforme, implementirano je GDPR rješenje za upravljanje osobnim podacima korisnika.

O Podsustavu Infinity GDPR Manager saznajte više na gdpr.com.hr.

Implementacija je napravljena u vrlo kratkom roku, a djelatnici su nakon implementacije educirani i u potpunosti pripremljeni za korištenje aplikacije.

Korisnicima je dostupna podrška u radu putem telefona, interneta ili na vlastitoj lokaciji.

1 2