AC BMS jezgra

AC BMS jezgra je nužan preduvjet za funkcioniranje APPCRO BMS platforme i drugih njenih podsustava. On je obavezni dio ponude i obuhvaća prilagodljivi početni grafički ekran za praćenje svih poslovnih aktivnosti te grafički dashboard s widgetima. Sastoji se od upravljanja kontaktima, tvrtkama, proizvoda i usluga te zaposlenika.

Upravljanje kontaktima

Ovaj osnovni sustav nudi evidenciju kontakata sa kojima poduzeće posluje. Mogućost definiranja adresa, privatnih i poslovnih kontakata, bankovnih računa, povezanih proizvoda i vrste podrške kontakta. Prikaz svih zadataka i događaja te povezane dokumentacije. Svaki kontakt ima mogućnost unosa SLA razine prioriteta i time nudi preglednost i lako snalaženje.

Upravljanje organizacijama

Ovaj osnovni sustav nudi evidenciju tvrtki i njegovih kontakata povezanih s tvrtkom a s kojima se surađuje. Mogućost definiranja adresa, bankovnih računa, dodatnih kontakata i leadova, povezanih proizvoda i vrste podrške tvrtke. Kreiranje ispostava i poslovnih djelatnosti te prikaz svih zadataka, događaja te povezane dokumentacije.

Proizvodi i usluge

Sustav ima funkciju pohrane proizvoda i usluga. Moguće je definirati hijerarhijski odnos proizvoda i usluga te katalog proizvoda. Svi proizvodi i usluge te njihovi nadređeni odnosno podređeni proizvode su prikazani hijerarhijski. Korisniku je omogućen brz i jednostavan pregled.

Evidencija zaposlenika

Sustav nudi osnovnu evidenciju zaposlenika poduzeća. Na jednostavan način mogu se definirati adrese, dodatni kontakti i ispitanici povezanog s GDPR sustavom. Korisnik sustava je usko povezan sa zaposlenikom. Evidencijom se prikupljaju potrebni podaci za djelotvorno upravljanje koje postaje sve važnijim dijelom suvremenog poslovanja.