360° Pogled

Omogućuje napredni pregled željene organizacije i kontakata prema svim informacijama sadržanim u sustavima APPCRO BMS platforme. Nudi e-mail ticketing funkcionalnosti i omogućava e-mail praćenje uz dodjelu token broja, nudi praćenje rada zaposlenika po definiranim intervalima i mjesečno praćenje uspjeha radnika uz prikaz ukupne mjesečne satnice u odnosu na realizirano od strane zaposlenika, donosi pregled zapisa o radu i pregled poslovnih izvještaja.

Profil tvrtke

Na profilu 360° organizacije korisniku je omogućeno napredno praćenje željene organizacije prema svim informacijama sadžanim u sustavima Infinity. Pruža uvid u kreirane zadatake, događaje i pozive, povezane proizvode, i bilješke. Dostupan je uvid u povezane marketinške kampanje, prodajne aktivnosti i emailove. Pregled ugovaranja i projekata, računa, poslovnih dopisa te imovine i održavanja također je sastavni dio ovog modula.

Profil kontakta

Na profilu 360° kontakta korisniku je omogućeno napredno praćenje željenog kontakta prema svim informacijama sadžarnim u sustavima Infinity. Pruža uvid u kreirane zadatake, događaje i pozive, povezane proizvode, i bilješke. Dostupan je uvid u povezane marketinške kampanje, prodajne aktivnosti i emailove. Pregled ugovaranja i projekata, računa, poslovnih dopisa te imovine i održavanja također je sastavni dio ovog modula.

Praćenje aktivnosti

Detaljan pregled svih aktivnosti u vezi pojedine organizacije ili kontakta. Evidencija poduzetih aktivnosti od strane vaših zaposlenika u vezi određenog entiteta od sada vam je nadohvat ruke. Razvijte širu sliku o određenom entitetu te prema tome planirajte daljnje korake u pooslovanju.

Evidencija rada

Pratite radno vrijeme na zadacima ili projektnim zadacima, kao i redovite i prekovremene sate za sebe ili svoje zaposlenike pomoću ovog dostupnog vremenskog rasporeda. Vrijeme praćenja pomoći će vam smanjiti prekovremeni rad, eliminirati pogreške i isplatiti točne sate. Stvorite i uredite radne dnevnike i pratite tko radi u stvarnom vremenu (tako da znate tko je dostupan za posao).