Ljudski resursi

Iza proizvodnje svakog proizvoda stoji ljudski trud i sati rada. Bitan dio svakog kolektiva su ljudski resursi. Ljudski resursi, njihova znanja, sposobnosti, vještine i kompetencije su ključni faktori uspješnog poslovanja i djelovanja svakog poduzeća, organizacije ili institucije.Podsustav omogućuje upravljanje zapošljavanje, odabirom, poticanjem zaposlenika, obukom i usavršavanjem, ocjenom uspješnosti zaposlenika, odlučivanjem o naknadama i pogodnostima itd.

Upravljanje zaposlenicima

HRM modul omogućava jednostavan i brz pregled svih potrebnih informacija za svakog pojedinog zaposlenika. Osim bitnih informacija, moguće je spremiti i sve podatke o korisniku, datum rođenja, certifikate, edukacije, isplate, odsutstva, putni nalozi i slično. Na jednom mjestu je moguće vidjeti sve aktivne podatke od zaposlenika bez da se sve to mora bilježiti na više mjesta. Moguće je i pohraniti privitke raznih formata (PDF, xls, txt, JPG) tako da se mogu čuvati svi potrebni skenovi ili dokumenti bitni za profil zaposlenika.

Putni nalozi i loko vožnje

Omogućen je pregled svih aktivnih i prošlih te budućih putnih naloga te loko vožnji. Osim pregleda, korisnik može vidjeti potpunu evidenciju naloga, statuse, isplate, obračun troškova te ispis u obliku obrasca. Na isti način se prikazuju podaci za loko vožnje. Detaljni profil omogućava korisnicima da u svakom trenutku imaju uvid u informacije i troškove nastale na službenom putu.

Upravljanje certifikatima

Upravljajte certifikatima zaposlenika i same organizacije. Modul omogućuje kreiranje i pregled u fazu pojedinog certifikata, negovo trajanje i tehnologiju. Osim informacija i detalja o samom certifikatu, moguće je i vidjeti njegove sudionike, status, vrijedi li i sve dokumente priložene u certifikat. Također je moguće dodijeliti tehnologiju, verziju, datuma, tko je izdao certifikat, tko je vlasnik certifikata te cjelokupni pregled svih certifikata u tvrtci.

Evidencija odsustva

HRM modul omogućava pristup do svih planiranih i provedenih odsutstava svakog pojedinog zaposlenika. Zaposlenik može samostalno kreirati i poslati na odobrenje odsutstvo za željeni datum, ovisno o tome njegov nadređeni može odbiti ili odobriti to odsutstvo. Na taj način se može olakšati i ubrzati proces planiranja i upravljanja zaposlenicima. Na jednostavan i intuitivan način je dan pregled svih odsutstava po svakom zaposleniku gdje se vide svi potrebni podaci od datuma, statusa, plana godišnjih odmora i slobodnih dana, koliko je iskorišteno i koliko je odobreno.