APPCRO BMS platforma obuhvaća slijedeće podsustave:

 • Core (nužan preduvjet za funkcioniranje APPCRO BMS platforme i drugih njenih podustava. Upravljanje kontaktima, katalogom proizvoda i usluga te zaposlenika)
 • Kolaboracija (praćenje poslovnih aktivnosti, kalendara, događaja, zadataka, podsjetnika, poziva te pohrana i ovjera dokumenata)
 • GDPR Manager (sustav za upravljanje zaštitom osobnih podataka)
 • Korporativno upravljanje (sustav koji osigurava ispravan postupak poslovanja uz minimalan gubitak resursa)
 • Marketing (planiranje i upravljajte aktualnim e-mail, fax, SMS i telemarketing kampanjama, evidencija leadova i kontakata)
 • Prodajne aktivnosti (vođenje pretprodajnih aktivnosti i prodajnih prilika)
 • Praćenje ugovora (evidencija okvirnih ugovora, ugovora i narudžbenica)
 • Projekti i programi (financijsko planiranje i upravljanje projektima i programima)
 • Računi (kompletan proces upravljanja računima uz integraciju s vanjskim ERP sustavom
 • Service Desk (evidencija i praćenje korisničkih zahtjeva)
 • Kontakt Centar (integracija s digitalnim telefonskim VoIP centralama, sučelje s pregledom dolaznih i odlaznih poziva, pregledom e-mailova te obradom service desk zahtjeva)
 • 360° Pogled (napredni pregled željene organizacije, kontakata i zaposlenika APPCRO BMS platforme)
 • Upravljanje datotekama (DMS) (pridruživanje digitalnih dokumenata, upravljanje verzijama i ovjeru digitalnih dokumenata)
 • Uredsko poslovanje (evidencija pošiljki, pismena, predmeta, dostavnica, upravljanje otpremom, slanje zahtjeva za revers, arhiviranje arhivske građe)
 • Upravljanje imovinom (kompletna evidencija materijalne i nematerijalne imovine)
 • Intranet Portal (niz funkcionalnosti za unapređenje interne komunikacije)
 • Nabava (opcije i funkcionalnosti vezane uz izradu i praćenje planova nabave, financijskih planova, zahtjeva za nabavu te kalendara naručivanja)
 • Vanjski portali (dodatne opcije za vanjske korisnike koji imaju ograničena prava ali im je potrebno omogućiti pristup do određenih opcija).

Pročitaj FAQ

On-premise
APPCRO BMS On-premise
 1. On premise – osnovne značajke
Cloud verzija
APPCRO BMS Cloud verzija
 1. Cloud verzija – osnovne značajke
Naplata
On premise i cloud verzija
 1. Cloud naplata
 2. On premise naplata
Integracije
APPCRO BMS Integracije
 1. Usluge integracije
Partneri
APPCRO BMS partneri
 1. Partnerstva