APPCRO BMS moderna je multifunkcionalna platforma koja osigurava brzu digitalnu IT tranformaciju i uključuje podsustave za upravljanje kompletnom organizacijom.

Core (jezgra sustava)

Ovaj sustav nužan je preduvjet za funkcioniranje APPCRO BMS platforme i drugih njenih podsustava.On je obavezni dio ponude i obuhvaća prilagodljivi početni grafički ekran za praćenje svih poslovnih aktivnosti s KPI te grafički Dashboard s widgetima. Sastoji se od upravljanja kontakata, proizvoda i usluga te zaposlenika.

Pročitaj više

Kolaboracija

Osnovni podsustav za praćenje poslovnih aktivnosti uz upravljanje: Dashbordima; Pregledom aktivnosti; Kalendarima i događajima; Zadacima; Pozivima; Bilješkama; Podsjetnicima; Potpisima i ovjerama; Kolaboracijom.

Pročitaj više

Upravljanje marketingom

Planiranje i upravljanje marketinškim kampanjama (uz masovno slanje kampanja na E-mail, SMS, Fax); Telemarketing; Praćenje rezultata kroz marketing master pogled; Praćenje troškova; Evidencija i kvalifikacija potencijalnih leadova; Distribucijske liste; Marketing dashboardi i predlošci poruka.

Pročitaj više

Prodajne aktivnosti

Pregled pretprodajnih aktivnosti iz marketinga; Upravljanje prodajnim prilikama (prodajni lijevak, kanban pogled, prodajni koraci, prodajni zadaci, prodajni događaji); Praćenje profitabilnosti; Automatsko generiranje ponuda iz predložaka; Prodajni dashbordi; Podsjetnici; Izvještaji.

Pročitaj više

Upravljanje ugovorima

Upravljanje okvirnim ugovorima, ugovorima, narudžbenicama, uz hijerarhijskog praćenje alokacije i realizacije utrošenih sredstava. Generiranje ugovora iz predložaka ugovora; Hijerarhija ugovora; Kolaboracija; Sudionici i potpisnici; Podsjetnici; Dashboardi; Izvještaji.

Pročitaj više

Projekti i programi

Upravljanje projektima i programima, financijsko planiranje projekta, faze, radni nalozi, zadaci, evidencija rada, hijerarhija projekta, projektni rizici, gantogram, isporuke, dashboardi, označivači (milestones), kolaboracija, planiranje, izvještaji.

Pročitaj više

Upravljanje računima

Evidencija ulaznih i izlaznih računa (eRačun, ponavljajući računi, predujmovi, odobrenja, terećenja, fiskalizacija, predlošci računa); proces odobravanja ulaznih računa uz grupnu i pojedinačnu ovjeru); otpremnice, radni nalozi, opomene, dashbordi, izvještaji.

Pročitaj više

Service Desk

Evidencija korisničkih zahtjeva, problema, inidenata, zahtjeva za promijenama uz praćenje realizacije prema ITIL metodologiji, upravljanje bazom znanja, evidencija dobavljača, pregled SD korisnika, virtualni service deskovi, SD portal za vanjske korisnike, rokovi rješavanja prema SLA, dasobordi, izvještaji.

Pročitaj više

Upravljanje imovinom

Evidencija i upravljanje svim vrstama imovine (nekretnine, vozila, HW, SW, oprema), hijerarhija imovine, otkrivanje HW uređaja na mreži; upravljanje softverom i licencama; konfiguracijske stavke; nadzor imovine, projekti održavanja imovine, dashbordi, izvještaji.

Pročitaj više

360° Pogled i evidencije rada

Detaljni 360 stupnjeva pregled svih podataka na jednom mjestu za promatranu tvrtku ili osobu (kontakt) koji se povlače iz svih ostalih sustava APPCRO BMS platforme ili vanjskih sustava. Pregled ukupne evidencije rada i zapisa o radu zaposlenika za određeni period.

Pročitaj više

Praćenje emailova (ticketing)

Upravljanje grupnim e-mail pretincima od strane više agenata. Praćenje i ulančavanje e-mailova putem e-mail tokena. Automatski e-mail odgovori pošiljatelju, pregled e-mailova (pristigli, poslani, arhivirani), kolaboracija, odgovaranja na e-mail iz sustava, povezivanje e-maila na ostale procese.

Pročitaj više

Digitalni eUred (DMS)

Evidencija ulaznih i izlaznih pošiljki, evidencija pismena i predmeta, elektroničke i materijalne dostavnice, grupna otprema pošte (expedit), arhiviranje dokumentacije, izlučivanje arhivske građe, korištenje dokumentacije iz arhive (revers), dashbordi, izvještaji.

Pročitaj više

Nabava

Obuhvaća planiranje nabave, grupe predmeta nabave, kalendar nadmetanja, zahtjeve za nabavu, proces provedbe nabave uz evidenciju pristiglih ponuda, njihovu evaluaciju i ocjenjivanje, odabir najbolje ponude, izradu dokumenata iz predložaka.

Pročitaj više

Ljudski resursi

Iza proizvodnje svakog proizvoda stoji ljudski trud i sati rada. Podsustav omogućuje upravljanje zapošljavanje, odabirom, poticanjem zaposlenika, obukom i usavršavanjem, ocjenom uspješnosti zaposlenika, odlučivanjem o naknadama i pogodnostima itd.

Pročitaj više

Intranet Portal

Pregled i kreiranje zasebnih portalskih grupa (sitova); Upravljanje kolaboracijom, proces odobrenja zahtjeva; službene objave; novosti, FAQ, e-Učenje, obavijesti, dijeljenje datoteka, galerija slika, dashbordi; pregled zaposlenika i internih poslova, interni chat.

Pročitaj više

GDPR Manager

Sustav za upravljanje zaštitom osobnih podataka potpuno usklađen s GDPR regulativom. Obuhvaća: kataloge podataka, svrhe obrade, procese i aktivnosti obrade, prava ispitanika, subjekte i ispitanike, privole, registar povreda, procjene učinka (DPIA), lokacije podataka, audit, revizije procesa, edukacije, dashbordi.

Pročitaj više

Upravljanje sukladnošću

Podsustav Upravljanje sukladnošću osigurava ispravan postupak, te da je vaš tim u svakom trenutku potpuno svjestan kako učinkovito provoditi vašu uslugu i ispuniti ciljeve. Da ste dosljedni u onome što radite, napredujete prema svom ciljanom odredištu i upravljate njime što sigurnije uz minimalan gubitak resursa.

Pročitaj više

Vanjski portali

Portal internim i vanjskim korisnicima te partnerima omogućuje samostalni pregled i mogućnost slanja podataka. Omogućuje se komunikacija korisnika s tvrtkom bez da ima izrađenu prijavu u APPCRO BMS sustav. Postoji 14 portala: GDPR portal, Service Desk portal, Portal imovine, Portal ugovora, Portal ljudskih resursa, Portal računa, Portal nabave, Portal projekata, Portal narudžbi, Portal prodaje, Portal eUreda, Interni portal, Portal kolaboracije, Portal poslova..

Pročitaj više

Skladištenje

Pregled svih dokumenata koji prate kretanje robe u skladištu, evidencija stanja i količine skladišnih artikala, pošiljatelja i primatelja, financijskih podataka te izdavanje skladišnih dokumenata kao što su izdatnice, otpremnice, otpisi, međuskladišnice, povratnice itd..

Pročitaj više

Web API

Dostupan je i javni API servis preko kojega je moguća integracija sa drugim sustavima i ostale mogućnosti..

Pročitaj više

BMS

Info letak o APPCRO BMS sustavu preuzmite u nastavku:.

Preuzmi