Web servis (API)

Web servis (API) je skup metoda pravila za komunikaciju sa drugim softverima. Web servis (API-engl. Application Programming Interface) omogućava jednostavnu i brzu integraciju sa drugim sustavima. Dostupne su različite standardno podržane opcije i metode za manipulaciju podacima kao što su GET, PUT, POST, DELETE.

Swagger metode

Neke od dostupnih metoda unutar web servisa su GET, PUT, POST, DELETE. Primjer Swagger metode za dohvat podataka (GET) gdje je moguće odmah vidjeti dostupni oblik podataka te izvršiti testiranje i povlačenje željenih podataka sa servisa.

Swagger metode - response

Prilikom testiranja moguće je direktno vidjeti rezultat prethodno odabrane metode. Nakon povlačenja podataka rezultat je dostupan u sekciji Response te se vidi kako će izgledati povratni podataka sa servera u sustav.

PlugIn (SDK) proširenja

Dostupna su i ostala (SDK) proširenja u obliku dodataka (engl. plugin). Korisnik si samostalno odabire koje će dodatke koristiti u suradnji sa svojim timom. Neki od dostupnih su: HP e-PK, InfoBiP Email, InfoBip SMS, SDURRD ePotpis, HNB tečaj, Fina e-Račun B2B, Azure Storage, Fina fiskalizacija, CEF e-Delivery, Wasabi Object Storage.