Za potrebe tvrtke K-index d.o.o. (k-index.hr) uspješno je implementirana APPCRO BMS platforma moderna multifunkcionalna platforma koja uključuje niz integriranih podsustava, rješenja i alata za kolaboraciju, komunikaciju i upravljanje kompletnom organizacijom.

Više informacija o samom rješenju pronađite na sljedećem linku: appcrobms.com

U organizaciji je provedena analiza postojećih internih dokumenata i pomoć kod pripreme novih internih dokumenata vezanih unos u sustav. Korisnicima je osigurana pojedinačna edukacija kao i vezana uz rad u sustavu.