2022./2023. godine smo u suradnji sa Klara d.d. razvili i doradili portal narudžbi. Osim portala, dorađena je i platforma APPCRO BMS tako da korisnici mogu na jednostavan način pristupiti obradi i administraciji narudžbi i cjelokupnog procesa naručivanja.

Osim portala, za potrebe poslovanja je razvijen modul za imovinu kako bi se olakšala evidencija i praćenje sveukupne imovine u vlasništvu tvrtke. Više informacija o našoj tvrtki i samom rješenju pronađite na sljedećem linku: Vanjski portali – APPCRO BMS