Naša nagrađivana APPCRO BMS platforma (infinity-ecm-platform-winner-awards-2017), implementirana je i u organizaciji Boost d.o.o. s kojom održavamo partnerske odnose.

Kao dio APPCRO BMS platforme vezano uz zaštitu i upravljanje osobnim podacima, implementiran je Infinity GDPR Manager.

Više informacija o rješenju dostupno je  na linku: gdpr.com.hr.

U organizaciji je provedena analiza poslovnih procesa i snimka s prijedlozima usklađenja. Korisnicima je osigurana edukacija i korisnička podrška.

APPCRO BMS platforma je “User friendly” aplikacija, odnosno prilagođena za jednostavno korištenje od strane korisnika.

Više informacija na linku: appcrobms.com.hr.