CRM i masovna pošta: najbolja kombinacija!

Infinity smo povezali s dva najčešće korištena programa za slanje masovnih e-maila: MailChimp i Campaign Monitor. Ovom kombinacijom mjerite uspješnost kampanja, radite na lojalnosti klijenata i generirate više poslovnih upita.

Može li biti jednostavnije?

Jednostavno korištenje omogućava vam da se posvetite poslu i ne trošite vrijeme na softver. Sustav je modularan i prilagođava se poslovnom procesu!