Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu (unist.hr)) je koristeći APPCRO BMS platforma unaprijedio svoje poslovanje te izvođenje svakodnevnih fukncionalnosti na području ugovora, računa te vođenja projekata.

Ovom implementacijom, APPCRO BMS platforma je poboljšala operativne poslove, omogućila informatizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa. Više detalja o našoj tvrtki i APPCRO BMS platformi pronađite na sljedećem linku: O nama – APPCRO GRUPA.