GDPR (General Data Protection Regulation) je uredba o zaštiti osobnih podataka koja je stupila na snagu od 25. svibnja 2018. godine i utječe na sve organizacije koje pohranjuju ili obrađuju osobne podatke EU građana. Osnovni zadatak GDPR-a je zaštita privatnosti i osobnih podataka korisnika, klijenata i zaposlenika organizacije.

Uz Infinity GDPR Manager, podsustav APPCRO BMS platofre dočekajte GDPR spremni. Rješenje omogućuje potpunu kontrolu nad svim procesima vezanim uz upravljanje privolama i zahtjevima korisnika. S GDPR Managerom, organizacija je u mogućnosti kvalitetno i brzo odreagirati na svaki zahtjev korisnika, odnosno pravovremeno postupiti vezano uz davanje ili povlačenje privole korisnika.

Usklađenje s GDPR-om postaje temeljni preduvjet za poslovanja svake tvrtke. Usklađivanje sa svim dijelovima GDPR uredbe je obaveza svakog pravnog ili fizičkog subjekta koji obrađuje osobne podatke za pružanje proizvoda i usluga. Bez usklađivanja, Nadzorna tijela mogu izdati ogromne kazne. Niža razina kazni odnosi se na sitne pogreške i može iznositi do 10 milijuna eura. Viša razina kazni odnosi se na povredu osobnih prava, a može iznositi do 20 milijuna eura. Ovdje su spomenuti najveći mogući iznosi, no to ne znači da će Vaša tvrtka biti kažnjena navedenim iznosima. Za organizacije koje su počinile prekršaj prvi puta vrlo je vjerojatno da će proći samo s opomenom. Korisnici se mogu žaliti nadležnom nacionalnom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka). Korisnici koji se smatraju oštećenim moći će također u odvojenom postupku tražiti naknadu štete.