FGAG Split već godinama uspješno koristi modul za ugovore i račune. Moduli su povezani te je moguće međusobno kreiranje međuovisnosti računa i ugovora i/ili narudžbenica. U sklopu računa, omogućena je i implementirana fiskalizacija te cjelokupni proces izdavanja računa za čije potrebe su dogovorene i provedene integracije sa vanjskim servisima te dnevno povlačenje tečaja.