Modul “Digitalni eUred (DMS)” implementiran je u skladu sa Uredbom o uredskom poslovanju (SDURD) za potrebe javno pravnih poslova u državnim institucijama. Krajem 2023. uveden je modul u poslovanje FGAG Split (Fakultet građevinarstva arhitekture i geodezije Split).

Digitalni eUred (DMS) pokriva sve uredske poslove koji se tiču pisarnice i arhive. Uz Digitalni eUred (DMS) zaboravite na poslove sa papirom! Cijeli proces uredskog poslovanja se može u potpunosti uskladiti sa našom APPCRO BMS platformom, od zaprimanja pošiljki, njihovog urudžbiranja, kreiranja dostavnice i otpremnice, povezivanje sa HP servisom, dnevna razmjena podataka, kreiranje i generiranje dnevni/tjedni/mjesečni/kvartalni/godišnjih izvještaja.