Proširili smo našu APPCRO BMS platformu s dva nova podsustava:

  1. Upravljanje kadrovima i putnim nalozima
  2. Vanjski portal za podršku korisnicima

Kontaktirajte nas za više informacija.