Digitalni eUred (DMS)

Rješenje je koje donosi potpunu kontrolu nad tokom dokumentacije unutar Vaše organizacije. Omogućuje kreiranje i uređivanje dokumenata, zaprimanje, urudžbiranje, otpremu, arhiviranje te međusobnu razmjenu između korisnika na pojedinim dokumentacijskim mjestima. Rješenje znatno olakšava praćenje poslovnih procesa i povećava učinkovitost rada, komunikacije i brzinu rješavanja predmeta.

Upravljanje dokumentima

Podsustav spada u najmodernije sustave za uredsko poslovanje. A radi se o modulima koji prate Uredbu o uredskom poslovanju. Rješenje obuhvaća administraciju i korisnički dio te svaki korisnik rješenja ima uvid i može raditi samo s dokumentima koji su mu namijenjeni. Rješenje kvalitetno obrađuje uobičajene procedure neophodne za funkcioniranje uredskog poslovanja od kreiranja klasa, procesa, dosjea i upravljanja dokumentacijskim mjestima.

Pismena

Podsustav omogućava kreiranje ulaznih, izlaznih i internih pismena. Dostupna je evidencija samostalnih pismena bez spisa ili pridruživanje pismena spisima. Rješenje podržava slanje izlaznih pismena na ovjeru.

Predmeti (spisi)

Osigurajte cjelovitost dokumentacije kroz evidenciju predmeta u ovome modulu. Povezujte predmete s drugim predmetima sličnog sadržaja, pridružite predmetu srodna pismena ili dodajte predmet sa svim njegovim dokumentima na odgovarajuću dostavnicu kroz nekoliko klikova.

Dostavnice

Uz dostavnice pratite kretanja dokumenata unutar sustava. Materijalna dostava odnosi se na dostavu predmeta za potpisivanje te svih drugih pismena zaprimljenih i registriranih u sustavu. Interna dostavnica služi za fizičku dostavu predmeta i pismena unutar istog dokumentacijskog mjesta. Elektronička dostavnica omogućava pregled predmeta i pismena na određeni period elektroničkim putem.

Pošiljke i otprema

U APPCRO BMS se mogu unositi zaprimljene pošiljke (ulazne) ili kreirati pošiljke prema van (izlazne) ili unutar poduzeća (interne). Čine ih pismena i druge pošiljke (npr. novčana pisma, paketi, brzojavi, itd.) Putem pisarnice omogućeno je kreiranje otpreme dokumenata.

Zahtjevi za revers i obrada stavki

Revers je potvrda putem koje se može izdati arhivska građa na posudbu unutar poduzeća, a kroz Infinity sustav omogućeno je kreiranje i uređivanje reversa te arhiviranih predmeta, pismena i opisnih stavki reversa. Pod obradom stavki revesra obuhvaćeni su procesi odobrenja, izdavanja i definiranja stavki.

Arhiviranje i izlučivanje građe

Kroz sustav dostupno je arhiviranje spisa i samostalnih pismena te praćenje lokacije arhivske građe i prijedlozi za izlučivanje arhivske građe nakon isteka roka čuvanja. Omogućeno je korištenje arhivske građe putem reversa uz praćenja rokova za povrat originalne građe i ukidanje prava pregleda (za elektroničke dostavnice) istekom definiranog roka.